tyoyhteisovalmennus
tyoyhteisovalmennus

Työyhteisövalmennus

Avoimuutta ja luovuutta yhteistoimintaan.

Työyhteisövalmennus

 • Jäsentää ja selkeyttää perustehtävää, tavoitteita ja työhön liittyviä ongelmatilanteita
 • Tukee työyhteisön yhteistoimintaa ja -henkeä
 • Lisää työhyvinvointia ja työssä onnistumista
 • Parantaa vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja
 • Kehittää ammattitaitoa ja vahvistaa ammatti-identiteettiä
 • Tuo esiin työyhteisön luovuuden
 • Auttaa arvostamaan työyhteisön muita jäseniä, työtä ja yksilöllisyyttä
 • Luo valmiuksia kohdata paremmin haasteita ja muutoksia yhdessä

Työyhteisövalmennuksessa tarkastellaan ryhmänä

 • Työyhteisön perustehtävää, työyhteisöä ja omaa työroolia
 • Menestyvän työyhteisön peruspilareita
 • Esimies- ja alaisroolin tunnistamista ja merkitystä työhyvinvoinnille
 • Ryhmän jäsenten rooleja ja dynamiikkaa
 • Yhteisiä pelisääntöjä
 • Ratkaisumalleja erilaisiin ongelmatilanteisiin
Työyhteisövalmennus