esimies_ja_asiakaspalveluvalmennus
esimies_ja_asiakaspalveluvalmennus

Esimies- ja asiakaspalveluvalmennus

Yrityksen toimintaan vaikuttaa ratkaisevasti johtamisilmapiiri ja esimiestyöskentely

  • Autamme ja rohkaisemme esimiehiä kehittämään omaa persoonallista johtamistyyliään sekä ymmärtämään nykyaikaisen, toimivan työyhteisön pelisääntöjä päivittäisen motivaation ylläpitämiseksi
  • Yrityksen asiakaspalveluhenkilöstön valmennuksessa on lähtökohtana yrityksen strategisten tavoitteiden sisäistäminen, asiakkuusajattelu ja pitkäntähtäimen asiakkuuksien rakentaminen
  • Harjoittelemme erilaisia asiakaspalvelutilanteita ja luomme yhdessä loistavan asiakaspalvelun pelisäännöt
Esimies- ja asiakaspalveluvalmennus